MARS

stævnesystem til danske atletik stævner

DAF points for ungdom

Denne pointtabel er udviklet af Dansk Atletik Forbund (DAF). Anvendes blandt andet til Atletikmærket, DT hold 12-15 år samt mangekampe og kastemangekampe til og med 13 år.

IAAF points (udendørs)

Dette er en pointtabel udviklet af IAAF til brug for sammenligning af resultater på tværs af de forskellige øvelser, f.eks. hvor højt man skal springe i højdespring for at det svarer til en given tid på 100 meter. Anvendes til DT hold for 16-19 år, samt til masterturneringen, men først efter at resultatet er korrigeret i forhold til alder (se "DAF points for master turnering").

DAF points for master turnering

Anvendes til masterturneringen i Danmark. Det specielle ved denne tabel, er at der gives points for hver årgang, og ikke kun for hver 5. årgang. Points beregnes ved først at omregne resultatet til et seniorresultat, ved at multiplicere resultatet med en aldersfaktor, og dernæst finde points i tabellen "IAAF points (udendørs)".

IAAF points for mangekamp

Dette er den officielle pointtabel fra IAAF til brug for mangekampe og kastemangekampe. Anvendes til mangekampe og kastemangekampe fra og med 14 år og op til senior. Master anvender også denne pointtabel, men først efter at resultatet er korrigeret i forhold til alder (se "WMA points for mangekamp").

WMA points for mangekamp

Dette er den officielle pointtabel fra WMA (World Masters Athletics). Anvendes til mangekampe og kastemangekampe for masters. Points beregnes ved først at omregne resultatet til et seniorresultat, ved at multiplicere resultatet med en aldersfaktor, og dernæst finde points i tabellen "IAAF points for mangekampe".

IAAF points (indendørs)

Dette er en pointtabel udviklet af IAAF til brug for sammenligning af resultater på tværs af de forskellige øvelser, f.eks. hvor højt man skal springe i højdespring for at det svarer til en given tid på 60 meter. Anvendes til indendørs øvelser.