}

MARS

stævnesystem til danske atletik stævner

Dette er den officielle pointtabel fra IAAF til brug for mangekampe og kastemangekampe. Anvendes til mangekampe og kastemangekampe fra og med 14 år og op til senior. Master anvender også denne pointtabel, men først efter at resultatet er korrigeret i forhold til alder (se "WMA points for mangekamp").